18/01/2009

tuyết

em ơi ở trong mỗi bông tuyết
anh thấy từng tinh thể cô đơn
lạnh quá đêm anh đi trong bão
nghe cả mùa đông đẫm ướt hồn

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP