17/01/2009

ở Van Houtte

cô nương uống cà phê Van Houtte
dáng liễu mềm mặt lạnh như băng
đoạt hồn mỗ bằng phi đao mắt
tương tư về mỗ ngỏ cùng trăng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP