02/01/2009

đơn giản

hãy cứ cho nhau niềm vui nhỏ
gọi phone nhau hay viết e-mail
hãy sống ân cần và đơn giản
hôm nay yêu hãy nói mình yêu

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP