11/01/2009

tắm đêm

qua phone nàng bảo em đi tắm
chàng ước mình là nước vòi sen
nàng khúc khích cười xong mắng nhẹ
người đầu không tóc óc tối đen

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP