12/01/2009

bìa sách

sinh dọn cho mình bữa cơm tối
thèm có nàng so đũa ăn chung
nàng là người trong tranh bìa sách
sao sinh yêu ao ước lạ lùng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP