19/01/2009

nhà báo

phóng sự dân nghèo không nhà cửa
bị công an tra vấn tơi bời
hôm sau nhà báo xin nghỉ việc
nói mẹ già cần có người nuôi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP