19/05/2014

ánh trăngnàng bảo chàng thích đánh du kích
nên phải xây chiến lũy để ngăn
chàng nói tình yêu mình trong sáng
chiến lũy nào ngăn được ánh trăng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP