13/05/2014

ranh giớitiên cô rao có mười điều cấm
căn dặn vừng chớ có vượt qua
mười điều vừng đã vượt hết chín
còn một điều để tự tiên cô

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP