27/05/2014

bi tráng thay! một ngọn đuốc người


Ngọn đuốc phật tử Lê Thị Tuyết Mai

trong những tháng ngày đen tối
của lịch sử dân tộc Việt Nam
khi Trung Quốc hung hăng xâm chiếm biển Đông
đem giàn khoan khổng lồ HD-981 vào thềm lục địa
ăn cướp dầu ngay trong vùng biển quê hương
đã cháy bùng lên ngọn đuốc người

trong những tháng ngày đen tối
của lịch sử dân tộc Việt Nam
khi chế độ Cộng sản Hà Nội vẫn đàn áp thô bạo
những người biểu tình yêu nước chống Trung Quốc
tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền
đã cháy bùng lên ngọn đuốc người

trong những tháng ngày đen tối
của lịch sử dân tộc Việt Nam
khi lòng người còn đang ly tán
trước hiểm họa Trung Quốc xâm lăng
kẻ vẫn đề cao tình hòa hiếu với nước cộng sản đàn anh
người muốn thoát Hán bằng mọi giá dù phải hy sinh
đã cháy bùng lên ngọn đuốc người

ngọn đuốc người cháy lên bi tráng
không chỉ để soi rõ tham vọng bành trướng
của giặc Hán mưu gian
mà còn để thắp sáng lương tri thế giới tự do
đừng vì những quyền lợi kinh tế nhất thời
mà giữ thái độ bàng quan
để mặc Trung Quốc ỷ vào sức mạnh quân sự
xâm phạm trắng trợn chủ quyền an ninh
của các quốc gia vùng biển Đông
vẫn còn đang yếu thế

ngọn đuốc người cháy lên bi tráng
không chỉ để thức tỉnh lương tâm
đám lãnh đạo cộng sản độc tài chuyên chính
hãy đặt quyền lợi quốc gia lên trên quyền lợi đảng
mà còn để thức tỉnh lòng người dân bị trị
hãy đứng lên bất khuất đấu tranh
đoàn kết quyết tâm bảo vệ giang sơn

trong những tháng ngày đen tối
của lịch sử dân tộc Việt Nam
người nữ phật tử đem thân làm đuốc
nguyện hồn thiêng tổ quốc anh linh…

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP