08/05/2014

cướp dầubiển ta chúng lập giàn khoan
ban ngày ban mặt mưu toan cướp dầu
nếu không đánh đuổi bọn Tầu
thì ta cam kiếp chư hầu chúng sao

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP