16/05/2014

hôn vội


The kiss - Andre Kohn

nàng than hôn chưa được một giây
giống như là nụ hôn chạy giặc
chàng cười chống Trung Quốc biểu tình
không hôn vội thì công an bắt

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP