14/05/2014

cỏ việt gianlúc nào bị lâm nguy tổ quốc
là có loài cỏ mọc tràn lan
lót đường cho ngoại bang xâm lược
chúng tên là loài cỏ việt gian

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP