03/05/2014

khỉ nàychị nói mình mặc nhiều lớp áo
áo nào cũng đầy những nút đơm
anh mỉm cười nói mình có phép
sẽ hóa thành nhiều tôn ngộ không

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP