28/05/2014

túy tiênhai ba năm hắn uống để chết
làm thơ với phong thái phiêu bồng
có lần bệnh mồ hôi hắn vã
tôi tưởng là rượu ứa chân lông

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP