30/05/2014

dấu lặngnàng than những ngọt ngào đâu mất
lâu không nghe anh nói một lời
chàng cười bảo nhạc tình tha thiết
cũng vẫn cần dấu lặng em ơi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP