15/05/2014

phẫn nộđốt xưởng vì phẫn nộ Trung Quốc
vào biển Đông thiết lập giàn khoan
có ai ngờ chuyện dân bạo loạn
khơi dậy từ giai cấp công nhân

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP