25/05/2014

chiếc gốinàng đặt một chiếc gối ở giữa
xong dặn chàng ráng ngủ cho yên
đến nửa đêm nghĩ sao nàng lại
cởi áo quần để gối qua bên

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP