06/05/2014

bỏ amai ngờ sau mười năm thiền tập
lại bỏ am theo gái nhu mì
sư ông hỏi dày công tu luyện
sao chàng còn ngong ngóng chuyện kia

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP