21/05/2014

xoa cổnàng đau cổ nhờ chàng xoa nhẹ
mắt long lanh lúc vén tóc dài
chàng thương làn da nàng mịn trắng
đầu muốn xoa chỗ khác với tay

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP