29/05/2014

vận nướcdù ta biết Trung Quốc ngụy lý
khi xâm lấn lãnh hải Việt Nam
vẫn không ngờ vận mệnh đất nước
lại chênh vênh bởi bức công hàm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP