05/05/2014

cô độcsinh rải những mẩu bánh mì vụn
lũ chim đáp xuống như khách mời
ai đó bảo sinh người cô độc
nhưng ngày nào chim chẳng đến chơi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP