23/04/2014

cà chuacà chua! tiên cô hay mắng vừng
đầy thúng vừng đem ra chợ bán
rao cà chua do tiên cô trồng
đến giành mua toàn những văn nhân

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP