11/04/2014

mất thăng bằnganh khai yêu nên mất thăng bằng
chị nói mình không yêu vì sợ
hãy cứ yêu anh cười chiêu dụ
mất thăng bằng mình tựa vào nhau

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP