26/04/2014

harbour frontnhìn mây nước anh nhớ Nha Trang
ước mình như hòn chồng hòn vợ
chị gỡ tay anh đang sờ mông
nói trước nhất ngồi yên như đá

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP