14/04/2014

mưa đêmche dù không được choàng vai
đêm mưa tay mỏi đổi tay nhiều lần
bên em chỉ bước cạnh chân
vẫn xin mưa đổ cho gần nhau hơn

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP