20/04/2014

giáng kiều


Thiếu nữ - tranh Ái Lan

sau ân ái người như trong mộng
nhớ mùi hương da thịt xuân thì
bỗng thất sắc nhận ra nàng biến
vào trong tranh chưa mặc xiêm y

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP