15/04/2014

tiếng chimlắng nghe tiếng chim kêu trên bãi
chị nói mình hiểu tiếng chim kêu
anh hỏi chim kêu gì chị đáp:
"nghe tỏ tình lòng chớ vội xiêu!"

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP