08/04/2014

mộng lànhlãng du trong giấc mộng lành
cùng tiên cô đẹp như cành lan tươi
thức dậy đang tiếc ngẩn người
thấy trên mặt gối nụ cười tiên cô

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP