03/04/2014

ngủ trưadân nghèo đánh giấc ngủ trưa
bắc kinh đường phố vẫn thừa lối đi
nhìn quen hết thấy lạ kỳ
mặc ai muốn ngủ tùy nghi chỗ nằm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP