06/04/2014

chừng mựchọ tâm sự nhau qua điện thoại
quá nửa đêm chàng nói khôi hài
lúc nào buồn cháu gọi chú đến
chú sẽ cho cháu mượn bờ vai

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP