19/04/2014

thơ anhyêu từ sợi tóc móng tay
yêu ngấn cổ đến lông mày gót chân
mình ơi trong lúc gieo vần
nghe thơ anh cũng là thân thể mình

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP