09/04/2014

chưa tịnhcon suối hỏi những mê lầm
ông thả xuống nước để tâm an bình
sao thơ ông vẫn tôn vinh
một nhan sắc với mối tình đơn phương

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP