04/04/2014

giường bệnhtrên giường bệnh nằm thoi thóp thở
gượng người anh gắng chút hơi tàn
thều thào nói mình thèm ăn phở
chị nhìn anh xót ruột xót gan

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP