02/04/2014

lầm bếncô gái liếm môi màu rượu chát
cười lẳng nhìn sâu mắt nhà thơ
anh ơi nếu đời như sông nước
thì thuyền anh đã ghé lầm bờ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP