16/04/2014

cá ngườihồ cá mỗi lần chị rung chuông
cá bơi xúm xít chờ cho ăn
nhưng hôm nay bất ngờ chị thấy
cũng há miệng chờ một thi nhân

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP