22/04/2014

ngổn ngang


Lovers with half moon - Marc Chagall

lòng nhiều ngổn ngang nên nàng gọi
nói đêm nay muốn đến thăm chàng
chàng chắp tay tạ ơn trời phật
cầu cho nàng thêm những ngổn ngang

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP