30/04/2014

đau bụngnửa đêm tiên cô kêu đau bụng
chạy mua chai pepto-bismol
nhìn khuôn mặt dễ thương nhăn nhó
vừng thốt nhiên muốn bị đau giùm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP