25/04/2014

pha cà phê sáng


Male nude with coffee - Dan Lacey

buổi sáng pha cà phê trong bếp
từ trong tranh tiên cô bước ra
vừa mắc cở tiên cô vừa mắng
cứ tồng ngồng như trẻ lên ba

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP