07/04/2014

quán chiềunàng cầm giẻ lau bàn
gã công an lại xin lau giùm mặt
nàng ngạc nhiên nói
"giẻ lau bàn không sạch"
gã bảo "không sao đâu em
mặt bàn vẫn sạch hơn mặt anh
làm ơn
" mắt gã rưng rưng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP