28/04/2014

chốn riêngmặt hồ trải rộng bao la
dọc theo bến đậu vài ba du thuyền
ở chốn không riêng mà riêng
họ trong ý tưởng ngẫu nhiên làm tình

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP