19/04/2011

các đảo ta đâu?trên bản đồ dự báo thời tiết
không thấy đảo Hoàng Sa Trường Sa
phải Việt Nam nhìn nhận Trung Quốc
chiếm biển Đông làm cái ao nhà?

* sau khi đọc bài Không sơ suất chỗ nhạy cảm của Nguyễn Quang lập trên blog Quê Choa.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP