26/04/2011

chia lòngchung quanh người nói người cười
đón phà anh ngó đất trời mênh mông
sông chia rồi lại nối dòng
nhưng làm sao nối được lòng người chia

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP