25/04/2011

ngày để tang dân tộcnhớ ngày truy điệu cờ vàng
mấy người bạn Pháp đeo tang cùng mình
khóc thương dân tộc điêu linh
cùng đi lặng lẽ biểu tình Paris

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP