18/04/2011

mắc câuanh chỉ viết những điều được viết
rồi buồn vì dám viết gì đâu
mấy chục năm xã hội chủ nghĩa
sống đời mình như cá mắc câu

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP