28/04/2011

về quêlinh thiêng phù hộ cho tao
đừng để đạn bắn trúng vào tao nghe
để tao vác xác mày về
cho nhà chôn cất ở quê quán mày

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP