02/04/2011

vé xetrên chuyến xe lửa cuộc đời
người soát vé hỏi khách ngồi trầm ngâm
khách đưa bài thơ mới làm
đọc xong người ấy nhìn thông cảm cười

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP