07/04/2011

tò mò


Desk. Lampa u Book

sinh đi dạo về nhà phát giác
ai lật trang sách để án thư
bật cười sinh nghĩ ngay con gió
vẫn thói quen cố hữu tò mò

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP