15/04/2011

ở hội Limsinh khen nàng đẹp diễm kiều
ngôn ngữ chẳng có thể miêu tả nàng
nàng cười em đã sang ngang
anh qua mà tán cô hàng bán hoa

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP