11/04/2011

hoa anh đàochịu biết bao đổi thay thời tiết
nở một lần rồi rụng tả tơi
hoa giống như người võ sĩ đạo
trong phong ba chẳng tiếc gì đời

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP