06/04/2011

quanh chuyện quá khứ TCS


NS Trịnh Công Sơn

từ một chốn xa xăm nào đó
nếu nghe được lời khen tiếng chê
chắc nhạc sĩ sẽ cầm đàn hát
may còn ta một cõi đi về*

* Tên một bài hát của Trịnh Công Sơn

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP